انگلیس صلاحیت موعظه درباره حقوق بشر ندارند
بورس نیوز: سخنگوی وزارت امور خارجه، سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن را (در واکنش به اعدام جاسوس این رژیم در ایران) نشان دهنده قانون‌گریزی و قانون شکنی آنان دانست.
ناصر کنعانی در فضای مجازی نوشت: اقدام انگلیس در تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع اطلاعاتی و قضایی ایران مواجه شده است و سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن، نشان دهنده قانون‌گریزی و قانون شکنی آنان است.
وی تصریح کرد: رژیم انگلیس که عضو خانواده سطنتی اش، کشتن ۲۵ انسان بی گناه را مانند حذف مهره شطرنج می‌بیند و از آن شرمنده هم نیست، همراه با کسانی که چشم بر این جنایت جنگی بستند، صلاحیت موعظه دیگران را درباره حقوق بشر ندارد.

source

توسط ecokhabari