۸۸۵ هزار فرد حقوقی مالیات پرداخت نکردند
بورس نیوز: رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، برای بررسی منابع درآمدی لایحه بودجه برگزار شد.
وی با اشاره به منابع مالیاتی به عنوان یکی از منابع درآمدی لایحه بودجه افزود: مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی و حقیقی و مالیات بر ثروت از جمله مباحثی بود که در این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
زارع با اشاره به افزایش منابع مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: این منابع مالیاتی از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان سال جاری به نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته مهمی که در این نشست مد نظر بود، این است که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی سه سال گذشته پرداخت نکرده اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین سه و نیم میلیون نفر از اشخاص حقیقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به نوعی فرار مالیاتی داشته اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت در زمینه کاهش مالیات بر تولید در لایحه بودجه ۷ درصد بوده است، اظهار کرد: کاهش مالیات بر تولید برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث کمیسیون مربوط به بررسی کلیات لایحه بودجه است، اظهار کرد: بیشتر مباحث نمایندگان در کمیسیون و در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه مربوط به نرخ تورم ۴۰ درصدی بودجه و موضوعات معیشتی و حمایت از تولید و شاخص‌های کلان بودجه است.
وی تاکید کرد: لازم است این توضیخ را بدهم که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در ۵روزی که تشکیل شده، تاکنون هیچ مصوبه‌ای نداشته است و فقط کلیات لایحه بودجه را بررسی خواهد کرد؛ بنابراین اگر این لایحه مورد تایید کمیسیون و در صحن علنی هم مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد، کمیسیون وارد جزئیات لایحه بودجه خواهد شد و در آن زمان مصوباتی را مد نظر قرار خواهد داد.  

source

توسط ecokhabari