بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها
بورس نیوز: سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، در خصوص دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها برخلاف ضوابط تعیین‌شده خودرو دریافت کرده‌اند که وزارت صمت به محض کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رئیس جمهور ارائه کرد.
وزیر صمت افزود: رئیس جمهور نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری ماموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها، با متخلفان برخورد کند.
فاطمی امین اضافه کرد: از امروز وزارت صمت بررسی‌های جامعی در این زمینه را شروع کرده و پس از گردآوری همه اطلاعات فروش شرکت‌های خودروساز، گزارش کاملی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد.

source

توسط ecokhabari