ثبات
بورس نیوز:
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۱ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود در این دوره را برابر با ۱۴ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان به ثبت رساند، سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی “خبهمن” در آذرماه مربوط به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های خارج از بورس بود.
ثبات
گروه بهمن بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌هایی انجام داد که در خارج از بازار سرمایه حضور داشتند، میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها برابر با ۹ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بود، میزان سرمایه‌گذاری که خبهمن در پرتفوی بورسی خود به ثبت رساند برابر با مبلغ ۴ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان بود.
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال جاری در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۱۳ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۲۱۸ درصدی را به همراه داشت، لازم به ذکر است که ارزش بازار “خبهمن” در آذرماه سال گذشته ۹ هزار و ۴۱ میلیارد تومان بود که اکنون با افزایش ۵۳ درصدی همراه است.
ثبات
ارزش بازار پرتفوی بورسی گروه بهمن در این دوره یک ماهه از مبلغ ۱۲ هزار و ۱۵ میلیارد تومان به مبلغ ۱۳ هزار ۷۹۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش بازار ماه گذشته ۱۵ درصد افزایش را به دنبال داشت.
عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در پرتفوی بورسی “خبهمن” مربوط به بخش «سرمایه‌گذاری‌ها» ۲ هزار و ۹۶ میلیارد تومان بود و برای سومین ماه متوالی تغییری را به همراه نداشت، پس‌ازآن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به بخش «خودرو و ساخت قطعات» با یک هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود.
بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختصاص شرکت «بهمن دیزل» با ۶ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان بود که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در این شرکت ۳۴۸ درصد افزایش پیدا کرد، همچنین «گسترش نفت و گاز پارسیان» نیز با یک هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را پس از بهمن دیزل به خود اختصاص داده بود.
“خبهمن” با سرمایه ثبت‌شده ۱۳ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه در سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده نزدیک به ۳۶ میلیارد تومان درآمد داشت.
همان‌طور که گفته شد، بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “خبهمن” در آذرماه مربوط به شرکت‌های غیر بورسی بود، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری در شرکت بهمن موتور با ۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان به ثبت رسید.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari