هایما، لاماری و T ۵ اتوماتیک؛عرضه های جدید بورس کالا
بورس نیوز: عرضه‌های جدید خودرو در بورس کالا اعلام شد که شامل سه خودروی هایما (ایران خودرو)،  لاماری ایما (آرین پارس موتور) و خودروی T ۵ اتوماتیک (فرداموتور) است.
بر این اساس، عرضه‌های جدید خودرو در بورس کالا اعلام شد که شامل سه خودروی هایما (ایران خودرو)، لاماری ایما (آرین پارس موتور) و خودروی T ۵ اتوماتیک (فرداموتور) است.
هایما (ایران خودرو)
۲۰۰۰ دستگاه هایما S ۷
تاریخ عرضه: سه شنبه ۴ بهمن
قیمت پایه: ۷۴۳میلیون تومان
تاریخ تحویل: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پیش پرداخت: ۵۰ درصد
رنگ سفید (به درخواست خریدار امکان تغییر رنگ به مشکی متالیک آبنوس و خاکستری متالیک وجود دارد)
لاماری ایما (آرین پارس موتور)
۱۵۰ دستگاه خاکستری، ۲۰۰ دستگاه مشکی و ۲۰۰ دستگاه سفید
تاریخ عرضه: سه شنبه ۴ بهمن
قیمت پایه: ۹۸۱ میلیون تومان
تاریخ تحویل: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
پیش پرداخت: ۵۰ درصد
خودروی T ۵ اتوماتیک (فرداموتور)
۲۰۰ دستگاه سفید و ۳۰۰ دستگاه مشکی
قیمت پایه: یک میلیارد و ۱۷۴میلیون تومان
تاریخ عرضه: سه شنبه ۴ بهمن
تاریخ تحویل: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پیش پرداخت: ۵۰ درصد

source

توسط ecokhabari