سهامداران
بورس نیوز: مجمع فوق العاده شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند با حضور ۵۷/۶ درصد سهامداران در حال برگزاری است.
بر اساس این گزارش، مجمع “بهیر” با دو موضوع انتخاب هیات رییسه و حق امضا اعضا برگزار شد.
با رای سهامداران، هیات مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شد:
۱-آقای محمد علی برخورداری بافقی (با وکالت آقای سید جواد امامی) با تعداد رای:۷۸.۴۶۶.۱۷۸ (۱۳.۷)درصد
۲-دانشگاه علم و صنعت ایران: با تعداد رای۱۷۷.۵۰۷.۶۳۱ (۲۹.۵۸) درصد
۳-شرکت خدمات علمی صنعتی ایرانیان، با تعداد رای۷۸.۴۶۶.۱۷۸ (۱۳.۷)درصد
۴- شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاهیان علم و صنعت، تعداد رای۷۸.۴۶۶.۱۷۸ (۱۳.۷)درصد
۵-شرکت عصر تحقیق و توسعه، با تعداد رای۷۸.۴۶۶.۱۷۸ (۱۳.۷) درصد
۶-شرکت آینده گستر، با ۲۹.۸۱۱.۱۲۹ (۵) درصد

source

توسط ecokhabari