خودرو
به گزارش بورس نیوز، شورای عالی بورس در جلسه شب گذشته با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا موافقت کرد.
بر اساس این گزارش، شورای عالی بورس با حداکثر آرا این موضوع را تصویب کرد. وزیر صمت در این جلسه از منفعت تولیدکننده و مصرف کننده در بورس خبر داد و عرضه موفق سیمان در بورس کالا را نمونه موفق کاهش قیمت این محصول در بورس کالا دانست.

source

توسط ecokhabari