به گزارش بورس نیوز، بانک اقتصاد نوین در عملکرد ۱۰ ماهه منتهی به دی، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.
همچنین جمع سود اعطا شده به سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده در این بانک به ۱۷هزار میلیارد تومان رسید. براین اساس، تراز بانک اقتصادنوین در دی ماه ۳۰۴ میلیارد تومان و در ۱۰ ماهه ۱۸۶۲ میلیارد تومان مثبت بود.

source

توسط ecokhabari