اصلاح دستورالعمل
به گزارش بورس نیوز، فاطمه فتحی، کارشناس مسئول اداره امور نهاد‌های مالی خدمات دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی اظهار کرد: با توجه به درخواست سه شرکت رتبه‌بندی اعتباری فعال و تجربه فعالیت آن شرکت‌ها در چهار سال اخیر و نیاز به تسهیل کسب و کار شرکت‌های مذکور، اعمال برخی اصلاحات در دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی، ضروری به نظر می‌رسید؛ لذا پیشنهاد‌های مد نظر شرکت‌های مذکور دریافت و از سوی مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: پس از انجام بررسی و تغییرات لازم و برگزاری جلسات مشترک با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و طرح در مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق مقررات بازار سرمایه، اصلاحات دستورالعمل نامبرده از سوی این مدیریت به هیأت مدیره سازمان تقدیم و پس از طرح در هیأت مدیره، مصوب شد.
فتحی خاطرنشان کرد: عمده تغییرات دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی، در چهار حوزه مهلت‌های زمانی، شرایط کارکنان و سطوح انجام امور و اختیارات و برخی تعاریف است.
اصلاح دستورالعمل

source

توسط ecokhabari