ثبات درآمدزایی در
بورس نیوز:
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی ماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی خود را فروش محصولات در داخل کشور شناسایی کرد، “شگویا” میزان درآمدی که از فروش محصولات در این دوره به دست آورد بالغ‌بر یک هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان بود.
ثبات درآمدزایی در
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در ۱۰ ماه گذشته ۱۷ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان فروش داشت و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان درآمدزایی برابر با ۱۳ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان بود که ۳۲ درصد افزایش یافته است.
میزان سرمایه اعلام شده از سوی این شرکت پتروشیمی در ۱۰ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون برابر با ۲ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که ” شگویا ” در دی ماه از فروش محصولات به دست آورد نسبت به میانگین درآمدی در ۹ ماه گذشته، کمی کاهش را تجربه کرد.
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در پایان دی ماه سال جاری درآمد ماهانه‌ای که از فروش محصولات در کارنامه مالی خود به اطلاع سهامداران رساند نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی را مشاهده کرد و در مقایسه با آذرماه نیز کمی کاهش درآمد عملیاتی را تجربه کرد.
ثبات درآمدزایی در
همان طور که گفته شد “شگویا” درآمد تجمیعی که در ۱۰ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند برابر با مبلغ ۱۷ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان است که در این دوره رشد ۳۲ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد، همچنین این مبلغ به‌دست‌آمده ۱۳۲ درصد از میزان درآمد تجمیعی این شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته را پوشش داده است.
“شگویا” در دی ماه، همانند ماه گذشته از بازار صادراتی درآمدی کسب نکرد؛ همان‌گونه که گفته شد پتروشیمی شهید تندگویان از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه از فروش محصولات در بازار صادراتی ۱۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی داشت، محصولاتی که در این بازار مورد تقاضا قرار گرفتند شامل محصول نخ POY می‌شود.
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در دی ماه سال جاری مقدار فروش محصولات خود را ۵۰ هزار تن به اطلاع سهامداران رساند، همچنین مقدار تولیدی این شرکت در دی ماه ۱۱۰ هزار تن اعلام شد.
بیشترین درآمدزایی که شرکت پتروشیمی شهید تندگویان از فروش محصولات خود در این دوره ماهانه شناسایی کرد مربوط به «گرید الیاف» با ۸۰۳ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول در دی ماه نزدیک به ۲۸ میلیون تومان در ازای هر تن معامله شد، درآمدی که “شگویا” از فروش این محصول در ۱۰ ماه گذشته به دست آورد برابر با ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
ثبات درآمدزایی در
پتروشیمی شهید تندگویان در دی ماه از دیگر محصولات خود میزان درآمدی که کسب کرد مربوط به اسید ترفتالیک خالص با ۱۳ میلیارد تومان، گرید بطری با ۷۵۶ میلیارد تومان و نخ POY با ۸۳ میلیارد تومان بود.
” شگویا ” در این دوره ماهانه توانست همچنان درامد عملیاتی خود را در رقم قابل قبول حفظ کرد و عملکرد مناسبی از خود برجای بگذارد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari