فروش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کالا‌های اموال تملیکی
به گزارش بورس نیوز، عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به فروش ۹ هزار میلیارد تومان کالا‌هایی که بیش از ۲۰ سال در انبار‌های اموال تملیکی مانده بود، اظهار کرد: رشد ۶ برابری فروش کالا‌ها در دولت سیزدهم با سرعت در تعیین و تکلیف کالا‌ها رقم خورد.
وی با اشاره به تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومانی کالا‌های این سازمان افزود: ۹۵ درصد فروش از طریق حراج‌های الکترونیکی انجام شد.
وی افزود: رویکرد سازمان اموال تملیکی حرکت از حراج‌های حضوری به سمت حراج‌های الکترونیکی است، از این رو با فراهم سازی زیرساخت‌های برگزاری حراج الکترونیکی در دولت سیزدهم، به دنبال شفافیت در این عرصه هستیم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به کالا‌های فاسد شدنی به ویژه دارو، اظهار دشت: تعیین تکلیف کالا‌ها با رای قطعی یا با مجوز فروش مرجع رسیدگی انجام می‌شود، از این رو سازمان اموال تملیکی موظف است که وضعیت کالا‌ها را به مرجع رسیدگی اعلام کند تا مجوز دریافت کند.
وی ادامه‌داد: تاخیر در صدور مجوز‌هایی از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله غذا و دارو و استاندارد، دلیل انهدام کالا‌های فاسد شدنی بود.
اجتهادی تاکید کرد: طبق قانون از ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دارو‌هایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود به سرعت تحویل دانشگاه‌های علوم پزشکی داده می‌شود، از این رو دارو‌هایی که در انبار‌های استانی سازمان اموال تملیکی بود به سرعت تعیین تکلیف شد و اکنون داروی خاصی در انبار‌ها وجود ندارد.

source

توسط ecokhabari