بورس نیوز:
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در گزارش فعالیت ماهانه دی‌ماه سال ۱۴۰۱ توانست مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود را مبلغی بالغ‌بر ۳۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان شناسایی کند، این سرمایه‌گذاری‌ها حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و خارج از بازار سهام شکل گرفت.

عمده‌ترین سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در دی‌ماه مربوط به شرکت‌های خارج از بازار سرمایه بود، مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی برابر با ۲۵ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده پرتفوی بورسی “فارس” بالغ‌بر ۷ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان بود.
این شرکت در دی‌ماه در حوزه مواد و محصولات شیمیایی، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط، عرضه برق گاز بخار و آب گرم، تجارت عمده‌فروشی به‌جز وسایل نقلیه موتور، سایر صنایع و سایر فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری کرد.
بیشترین تمرکز “فارس” در دهمین ماه از سال جاری و هفتمین ماه از سال مالی منتهی به خردادماه ۱۴۰۲ مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی بود که بهای تمام‌شده آن بالغ‌بر ۲۵ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان شناسایی شد، این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال مالی گذشته ۳۴ درصد افزایش را به دنبال داشت.
عمده‌ترین سرمایه‌گذاری “فارس” در پرتفوی بورسی و شرکت‌های خارج از بورس که در دی‌ماه انجام داد متعلق به سرمایه‌گذاری در حوزه «مواد و محصولات شیمیایی» با ۲۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بود که همچنان بخش مهم و ویژه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است و تقریباً نیز مانند ماه‌های اخیر بود. «مواد و محصولات شیمیایی» سهم ۵۷ درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های غیر بورسی و سهم ۷۷ درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها در پرتفوی بورسی را در اختیار گرفته است.

بهای تمام‌شده‌ای که “فارس” جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «بورسی» پرداخت کرده بالغ‌بر ۷ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان بود، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به ماه گذشته بیش از یک میلیارد تومان و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز حدود یک هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است. بهای تمام‌شده‌ای که “فارس” جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «غیر بورسی» پرداخت کرده بالغ‌بر ۲۵ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان بود، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به ماه گذشته تغییری نداشت و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۳۴ درصد افزایش پیداکرده است.

ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های “فارس” در بخش شرکت‌های «بورسی» مبلغی بالغ‌بر ۲۷۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعلام شد، که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی، رشد ۳ هزار و ۴۹۰ درصدی را به همراه داشت.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در دی‌ماه توانست ارزش بازار ثبت‌شده‌ی پرتفوی بورسی خود را نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد افزایش دهد. همچنین در ۲ سال مالی گذشته به بالاترین سطح رسیده است.
عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در پرتفوی بورسی “فارس” مربوط به شرکت «گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان» با ۳ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان بود و پس‌ازآن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به شرکت «پتروشیمی فجر» با ۹۹۵ میلیارد تومان بود، در این دوره ماهانه بخش «مختص اوراق دولتی خلیج‌فارس» با افزایش سرمایه‌گذاری همراه بود.
بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختیار شرکت «پتروشیمی نوری» با ۶۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بود، همچنین «پتروشیمی پارس» نیز با ۶۲ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را در این دوره در اختیار داشتند.
همان‌گونه که گفته شد بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “پارس” در شرکت‌های غیر بورسی برابر با ۲۵ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان بود، بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این دوره مربوط به «سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد» با ۱۰ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بود و پس‌ازآن نیز بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته مربوط به شرکت «پالایش بیدبلند خلیج‌فارس» با ۴ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان بود.
در پایان دی‌ماه، نسبت‌های سودآوری ” فارس ” با افزایش همراه بوده است. در این دوره ماهانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از بخش سهام واگذارشده موفق به کسب بیش از یک میلیارد تومان سود شد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari