مشهد ـ مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت «سی ان جی» خراسان رضوی بار دیگر به مدار فعالیت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افتخاری اظهار کرد: با بهبود وضعیت شبکه گاز و فراهم شدن شرایط همه جایگاه‌های عرضه سوخت «سی ان جی» خراسان رضوی بار دیگر به مدار فعالیت بازگشتند.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد: افت فشار گاز در سرمای بی سابقه اواخر دی ماه مشهد باعث تعطیلی جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی و همچنین باعث قطعی محدود گاز خانگی برخی مناطق شده بود که پس از مدت کوتاهی برطرف شد.
وی ادامه داد: مشهد ۷۶ جایگاه سوخت سی ان جی دارد که از اواخر دی ماه به تدریج ۲۴ جایگاه فعال شده بود و از این تعداد سه جایگاه به تاکسی‌ها اختصاص داشت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari