رشد ۴۲ درصدی پرداخت تسهیلات بانک‌ها
به گزارش بورس نیوز، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۵ هزار و ۱۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و چهار هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر اساس این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸ هزار و ۸۳۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲ هزار و ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۶ هزار و ۹۳۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸۸۳۶.۳ هزار میلیارد ریال) است.
براساس این گزارش، از هشت هزار و ۸۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۸.۱ درصد آن (مبلغ ۶ هزار و ۹۳۹ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

source

توسط ecokhabari