افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی
به گزارش بورس نیوز در این مجمع که با حضور ۹۳.۵ درصد از سهامداران برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه پس از توضیحات رئیس مجمع و ارائه گزارش بازرس قانونی، با رای گیری سهامداران، افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی این شرکت تصویب شد.
این افزایش سرمایه ازمحل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بوده و با ثبت آن،  سرمایه این شرکت از مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۷۵.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

source

توسط ecokhabari