رکورد شاغلان حوزه صنعت در پاییز
به گزارش بورس نیوز، مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در کشور را در سه گروه کشاورزی، خدمات و صنعت تهیه و منتشر می‌کند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال بالاترین رکورد تعداد شاغلان کشور در گروه صنعت ثبت شده است.
بررسی آمار نیروی کار در فصل پاییز که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد، در پاییز امسال اشتغال در گروه صنعت کشور با ۲ درصد افزایش در مقایسه با فصل مشابه سال قبل به ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر بیشتر شده است. این میزان اشتغال در بخش صنعت ۶۶۶ هزار نفر بیشتر از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ است.

تعداد افراد شاغل در بخش صنعت به بالاترین رقم در طول تاریخ بخش صنعت کشور رسیده است.

source

توسط ecokhabari