روند نزولی تورم آمریکا
به گزارش بورس نیوز، اداره آمار کار اعلام کرد که تورم سالانه در ایالات‌متحده طی ژانویه به ۶.۴ درصد رسید که تنها اندکی از ۶.۵ درصد ثبت شده در دسامبر ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
این رقم تا حدودی بالاتر از انتظار تحلیلگران بود. در سطح ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۰.۵درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی این جهش قیمت مسکن بود. شاخص انرژی برای ۱۲ ماه منتهی به ژانویه ۸.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که دو درصد بیشتر از رقم ماه به ماه بود. قیمت مواد غذایی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۰.۵ درصدی ماهانه، ۱۰.۱ درصد افزایش یافت.
قیمت مصرف‌کننده اصلی، بدون غذا و انرژی، در ژانویه به طور سالانه ۵.۶ درصد افزایش یافت که نشان دهنده کاهش نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ است که ۵.۷ درصد بود.
در مقایسه با ماه قبل، این رقم در ژانویه ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

source

توسط ecokhabari