در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۱۶۶.۴ است که نسبت به فصل قبل ١.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٧ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۱۶۶.۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی
در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢- درصد)، ٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل قبل از آن، ١.٠ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٨.٦ درصد مربوط به گروه “سایر معادن” و کم‌ترین تورم فصلی با ٣.٩ درصد، مربوط به گروه “زغال سنگ” می‌باشد. در این فصل گروه “کانه های فلزی” با تورم ٠.٢-درصدی مواجه بوده است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩, ٧ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٤ درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٩.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٧.٩ درصد مربوط به گروه “سایر معادن” و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٤.٦ درصد مربوط به گروه “کانه های فلزی” می‌باشد.
کاهش تورم سالانه
در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥, ١ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ١٥.٣ واحد درصد، کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠١، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٥.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه “سایر معادن” با ٥٦.٧ درصد و کم‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه “کانه های فلزی” با ٢١.٦ درصد می‌باشد.
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی اینجا کلیک کنید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari