وزیر صنعت و معدن گفت: در ده ماهه اول سال شاخص های کلان رشد داشته است و این رشد دلیل بر افزایش در بخش تولید است.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمی امین، وزیر صمت در همایش پیشران‌اقتصادی گفت: شاخص‌های کلان اقتصادی را زمانی که مرور می‌کنیم روند مطلوبی را طی می‌کنند به طور مثال در صادرات ۱۰ ماه اول نسبت به سال گذشته ۱۷.۱۰ درصد رشد داشته است و صادرات غیر نفتی ۱۷.۷ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: واردات ۱۶.۹ درصد بوده است که ۱۶ درصد کالاهای واسطه‌ای مانند مواد اولیه باعث رشد تولیدشده است و منهای ۸ درصد کالای مصرفی بوده است که این نشان می‌دهد واردات به نفع تولید تغییر کرده است.
فاطمی گفت: آماری که بانک مرکزی داده است در بخش ماشین آلات ۱۵ درصد رشده داشته ایم در ۸ سال گذشته بی سابقه بوده است.
وزیر صمت گفت: رشد اقتصادی که مرکز آمار در ۶ ماه اول در بخش صنعت اعلام کرده است ۴.۹ درصد رشد داشته ایم که ابن رشد باعث ایجاد شعل در بخش صنعت کشاورزی و خدمات بوده و در بهش صنعت ۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است.
فاطمی امین گفت: در قالب شاخص‌های کلان وضعیت اقتصادی خوبی داریم اما بسیاری از مسائل حل نشده است که ریشه اصلی آن بهم ریختگی در نهاده‌ها وسازه ها بوده است که نتیجه آن ناترازی مصرف خانوار بوده که هزینه و درآمد خانوارها را بهم ریخته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: رشد اقتصادی اندک داشته ایم اما تورم بالا قدرت خرید کاهش یافته است و عده‌ای به وثع بهتر و عده زیادی وضع اقتصادی‌شان بهم ریخته است.
وی گفت: ناترازی زنجیره تولید ایجاد شده که برای تولید کننده تولید صرفه اقتصادی ندارد. و باید توزیع تولید را در شهرهای مختلف به صورت کاملاً عاد لانه و مناسب صورت گیرد تا شاهد ایجاد یک روند تولیدی بدون بهره اقتصادی نباشیم و ما نقشه راهی را طراحی کرده ایم که توزیع مناسب باشد.
فاطمی امین گفت: بر صادرات باید به سه دلیل متمرکز شویم دلیل اول آن است که اگر می‌خواهیم کالای وارد کنیم نیاز به ارز داریم بنابراین باید صادر کنیم تا نیاز ارزی تأمین شود. دلیل دوم در صحنه بین اللملی باید کالای تولید کنیم نه کمتر کشوری در این حوزه ورود کرده تا هم در باعث تقویت تولید و هم در حوزه صادرات بتوانیم نقش آفرینی پر رنگی داشته باشیم.
این مقام مسئول درباره دلیل سوم هم گفت: کاهش قدرت خرید زمینه ساز محدودیت در تولید نشود و تولید همچنان باعث اشتغال شود و صادرات در اینجا می‌تواند بخش تولید را لوکوموتیو های ناترازی ها خارج کند.
وزیر صمت گفت: ما باید نوآوری در مدیریت داشته باشیم و از این طریق بتوانیم فناوری را مدیریت و انتقال دهیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari