پرداخت سود جاری سهامداران توسط ۷ ناشر
به گزارش بورس نیوز، اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که در هفته چهارم بهمن ماه ۷ ناشر مطالبات سنواتی و ۱۳ ناشر سود جاری سهامداران خود را با استفاده از اطلاعات سامانه سجام واریز کردند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده ۷ شرکت واسپاری ملت “ولملت”، نفت تبریز “شبریز”، بهمن لیزینگ “ولبهمن”، قند نیشابور “قنیشا”، توسعه و عمران شهرستان نائین “خعمرا”، ارتباطات سیار “همراه” و گروه دارویی برکت “برکت” مطالبات سنواتی سهامداران خود را با استفاده از سامانه سجام در نخستین هفته بهمن ماه امسال واریز کرده اند.
در این بازه زمانی و با استفاده از اطلاعات سامانه سجام، ۱۳ شرکت (شیشه قزوین “کقزوی”، صنایع پتروشیمی تخت جمشید “شجم”، داروسازی آوه سینا “داوه”، کمباین سازی ایران “تکمبا”، پمپ سازی ایران “تپمپی”، درخشانم تهران “پدرخش”، آبسال “لابسا”، ریل سیر کوثر “حسیر”، مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان “واحیا”، صنعت روی زنگان “زنگان”، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت “زکشت”، سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند “بهیر” و شیرین دارو “دشیری”) نیز سود جاری سرمایه گذاران خود را پرداخت کردند.

source

توسط ecokhabari