تمام املاک ثبتی در سامانه مولدسازی به معنای فروش نیست
به گزارش بورس نیوز، حسین قربان زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره حواشی رخ داده پس از بارگذاری اطلاعات اموال و املاکی که در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرند، توضیح داد: منتقدان در این زمینه دچار تعارض هستند؛ از یکسو این موضع را دارند که از ابتدای شروع فرآیند، آدرس و مشخصات ملک را اعلام کنید و بعد از اعلام منتقدند که چرا این املاک اعلام شد.
قربان‌زاده تاکید کرد: آنچه اعلام شده فعلا مرحله خود اظهاری دستگاه‌ها درباره املاک و همچنین پروژه‌های نیمه تمام است که تا رسیدن به مولدسازی، ۶ مرحله را طی خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در مرحله اول وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام املاک و پروژه‌های خود داوطلب شدند و در واقع خوداظهاری دستگاه انجام شده است. در مرحله بعد احراز و تثبیت مالکیت دولت در خصوص اموال معرفی شده انجام می‌شود و مرحله بعد شامل تشخیص مازاد بودن یا نبودن دارایی‌های اعلام شده است.
قربان‌زاده ارزش‌افزایی و قیمت گذاری را دو مرحله دیگر در مسیر مولدسازی برشمرد و ادامه داد: بعد از طی این مراحل، روش مولد سازی بررسی و تصویب می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: اینکه صرفا با ملاحظه رکورد‌های موجود در سایت ادعا شود که همه قرار است به فروش برسد درست نیست.
قربان‌زاده همچنین توضیح داد: شناسایی املاک و اموال دستگاه‌های مشمول، دو مسیر دارد، اموال یا بر اساس خود اظهاری دستگاه یا بررسی دبیرخانه و مجری شناسایی می‌شوند.
وی افزود: اگر از سوی دستگاه به عنوان مازاد اعلام شود، در هیات گزارش دستگاه مربوطه شنیده و بررسی خواهد شد و در صورت تأیید، مهر مازاد بودن بر آن می‌خورد و در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد.
قربان‌زاده ادامه داد: مواردی که دبیرخانه شناسایی کرده و اختلاف نظر کارشناسی بر سر مازاد بودن یا نبودن وجود داشته باشد در کمیته تخصصی بررسی می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هر چه دستگاه اعلام کرده به معنای مالکیت مطلق دولت و مازاد بودن آن نیست و ممکن است در هر یک از ۶ مرحله سرنوشت دیگری داشته باشد.
قربان زاده تاکید کرد: زمانی که درباره یک ملک، قیمت تصویب و روش مولد سازی آن توسط هیات مشخص شود با اطلاع رسانی دقیق در سامانه، همه مطلع می‌شوند، چون روش مولدسازی در فرایند رقابتی، اجرا خواهد شد.

source

توسط ecokhabari