فاصله هزار تومانی قیمت مرغ با نرخ مصوب آن
به گزارش بورس نیوز، قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار به نرخ مصوب ۶۳ هزار تومانی نزدیک شد.
بر اساس این گزارش، مرغ در میادین میوه و تره بار تهران هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان فروخته شد.
گفتنی است، این قیمت با قیمت مصوب ۶۳ هزار تومانی، هزار تومان فاصله دارد.

source

توسط ecokhabari