فعالیت های تجاری آلمان بهبود یافت
به گزارش بورس نیوز، یک نظرسنجی نشان داد که فعالیت‌های تجاری آلمان برای اولین‌بار در هشت ماه گذشته در ماه فوریه به دلیل کاهش تنگنا‌های عرضه و بهبود تقاضای اساسی به رشد بازگشت.
شاخص مدیران خرید ترکیبی اس‌اندپی‌گلوبال از ۴۹.۹ در ژانویه به ۵۱.۱ در فوریه افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران برای ۵۰.۴ بود. فوریه اولین بار بعد از ژوئن بود که این شاخص بالاتر از سطح ۵۰ بود که نشان‌دهنده رشد فعالیت است. این شاخص بخش‌های خدمات و تولید را که مجموعاً بیش از دو سوم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهند، دنبال می‌کند.
بخش خدمات برای دومین ماه متوالی رشد اندکی را ثبت کرد و از ۵۰.۷ در ژانویه به ۵۱.۳ رسید که مطابق با انتظارات تحلیلگران برای ۵۱ بود و تولید برای سومین ماه متوالی سقوط کرد و از ۴۷.۳ به ۴۶.۵ رسید و برای هشتمین ماه در منطقه انقباضی باقی ماند و شاخص ۴۸ تحلیلگران را از دست داد.
بر اساس گزارش رویترز، با این حال، زیرشاخص تولید از مرز ۵۰ بالاتر رفت و به ۵۰.۶ رسید که برای اولین‌بار از ماه می‌ رشد را نشان می‌دهد.

source

توسط ecokhabari