وزیر منابع آبی عراق بااشاره به چالش های آبی کشورهای منطقه گفت: درکشور ما دو رود ‌دجله و فرات جاری است که درسال‌های اخیر منابع کمی ازآن به ما می رسد وبا خشکسالی بخصوص درمناطق شهری روبروهستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عون ذیاب در سیزدهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری گفت: آب عنصر اساسی برای زندگی انسان است و استمرار و پیشبرد اهداف آن از مسائل مهم برای کشور و دولت‌ها است و روش استفاده از آب و فراهم کردم آن برای مردم بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: منطقه ما با خشکسالی مواجه است اگر مردم روش درستی از آموزش داشته باشند در اداره مدیریت منابع و پیشبرد توسعه کشورها مهم است.
وزیر منابع آبی عراق با اشاره به چالش‌های آبی کشورهای منطقه گفت: در کشور ما دو رود دجله و فرات جاری است که در سال‌های اخیر منابع کمی از آن به ما می‌رسد و با خشکسالی بخصوص در مناطق شهری روبرو هستیم.
ذیاب ادامه داد: تلاش می‌کنیم برای استفاده بهینه از آب با همسایگان هماهنگ باشیم، که متأسفانه در سال‌های اخیر چالش زیادی در حوزه منابع آبی داشتیم.
وزیر منابع آب عراق با بیان اینکه تأمین آب بسیار مهم است، افزود: باید رودخانه‌های موجود در منطقه جاری شود تا بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: باید در رودخانه‌های مشترک مقررات قانونی بکار گرفته شود.
وزیر منابع آب عراق گفت: باید تلاش کنیم که کشورها همکاری مشترک داشته باشند تا بتوانیم بر چالش‌ها غلبه کنیم.
ذیاب در خاتمه اضافه کرد: باید از طریق مبادله داده‌ها و مدیریت مشترک منابع آب جهت تحقق اهداف یونسکو و تأمین منابع آب برای مردم اقدام کنیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari