بانک مرکزی سرفصل‌های ۶۳گانه مصارف ارزی- خدماتی را منتشر کرد
به گزارش بورس نیوز، بانک مرکزی سرفصل‌های۶۳گانه مصارف ارزی – خدماتی (غیربازرگانی) در مرکز مبادله ارز و طلا را منتشر شد.
بر این اساس، این بانک سرفصل‌های۶۳گانه مصارف ارزی – خدماتی (غیربازرگانی) در مرکز مبادله ارز و طلا را منتشر کرد.
جزییات این سرفصل‌ها در جداول زیر آمده است.
بانک مرکزی سرفصل‌های ۶۳گانه مصارف ارزی- خدماتی را منتشر کرد
بانک مرکزی سرفصل‌های ۶۳گانه مصارف ارزی- خدماتی را منتشر کرد
بانک مرکزی سرفصل‌های ۶۳گانه مصارف ارزی- خدماتی را منتشر کرد
بانک مرکزی سرفصل‌های ۶۳گانه مصارف ارزی- خدماتی را منتشر کرد

source

توسط ecokhabari