قیمت پوند در
به گزارش بورس نیوز، امروز، در سامانه سنا هر دلار ۳۰۴ هزار و ۱۶۷ ریال خریداری و ۳۰۶ هزار و ۹۳۰ ریال فروخته شد.
هر یورو ۳۲۱ هزار و ۶۳۹ ریال خریداری و ۳۲۴ هزار و ۵۶۱ ریال به فروش رفت.
پوند هم در این بازار ۳۶۳ هزار و ۲۹۵ ریال خریداری و ۳۶۶ هزار و ۵۹۵ ریال فروخته شد.
لیر ترکیه به ترتیب ۱۶ هزار و ۱۱۰ ریال و ۱۶ هزار و ۲۵۷ ریال خرید و فروش شد.
درهم امارات عربی متحده هم به ترتیب ۸۲ هزار و ۸۲۳ ریال خرید و ۸۳ هزار و ۵۷۶ ریال فروخته شد.
یوان چین هم در سامانه سنا، ۴۳ هزار و ۷۸۵ ریال خریداری شد و ۴۴ هزار و ۱۸۳ ریال به فروش رفت.

source

توسط ecokhabari