قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز با افزایش قیمت همراه شده و قیمت دلار اسکناس به ۴۳۸۱۵ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، دلار اسکناس در مرکز مبادله با افزایش قیمت نزدیک به ۵۰۰ تومانی نسبت به دیروز به قیمت ۴۳,۸۱۵ تومان رسید، دلار حواله نیز با افزایش قیمت مواجه شده و به ۳۸,۱۰۰ تومان رسید، یورو اسکناس به قیمت ۴۶,۴۰۰ تومان کشف قیمت شده و یورو حواله به قیمت ۴۰,۳۵۴ تومان رسید، درهم اسکناس در قیمت ۱۱,۹۰۰ تومان کشف قیمت شده و درهم حواله نیز به قیمت ۱۰,۳۷۴ تومان رسید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari