جریان علمی، پژوهشی و هسته‌ای ایران جریانی قدرتمند است
 
 
به گزارش بورس نیوز، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری با گروسی، مدیرکل آژانس اتمی اظهار کرد: دیدار اخیر آقای گروسی که از دیروز بعد از ظهر آغاز شد پیام آور برقراری ارتباطات و روابط کاری به صورت حرفه‌ای بین آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران است.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که گزارشات به گونه‌ای باشد که اعتمادآفرین باشد و بتوانیم روابطی را به صورت اطمینان بخش با پرهیز از ورود دادن عناصر و عواملی که هدف آن‌ها برهم زدن یک روابط عادی و حرفه‌ای است را به وجود آوردیم. به گونه‌ای که این شیوه تعامل برجا بماند.
اسلامی ادامه داد: از همین رو موارد و مطالب در قالب گفتگو‌های دوجانبه بین ما و همکاران آژانس انجام شده و اطمینان دارم که به صورت پایداری تاثیرگذار خواهد بود.
در ادامه این نشست، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی بیان کرد: باعث خوشحالی است که به تهران برگشتم. در این دیدار مهم همانطور که معاون رئیس جمهور گفت ما آماده هستیم که کار را پیش ببریم. با حضور دانشمندان نخبه ایرانی جلسه داشتم. دیروز دور اول مذاکرات را شروع کردیم و امروز جلسات ما ادامه دارد.
وی عنوان کرد: دو مساله مهم است. مساله اول این است که توقعات بالاست. حضور شما خبرنگاران از این همه مطبوعات نشان دهنده اهمیت بالای این مساله است. این توقعات در سطح بالایی در جهان به چشم می‌خورد. مسائلی که به همراه ایران باید شفاف سازی کنیم و همین طور تضمین‌هایی که باید بابت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داده شود.
گروسی توضیح داد: بخش دوم که مهم است؛ مربوط به همکاری های علمی و فنی است. شب گذشته در جلسه با آقای اسلامی در این خصوص بحث کردم و قرار است رویدادی که به صورت سنتی در سال های گذشته برگزار می شد را حمایت کنیم.
اسلامی گفت: موضوع مهم که شب گذشته تفاهم کردیم در هفته ای گه گذشت بیست و نهمین کنفرانس هسته ای را که به صورت ملی برگزار کردیم. توافق کردیم که از کنفرانس سی ام به بعد با مشارکت آژانس بین المللی برگزار شود که مورد موافقت آقای گروسی قرار گرفت.
اسلامی در نکته‌ای خاطرنشان کرد: شب گذشته سهم بانوان دانشمند ایرانی هسته‌ای در ضیافت شام، سهم فوق العاده بود و موجب شگفتی آقای گروسی و همکارانشان بود که این تعداد بانوان فرهیخته تاثیرگذار در حوزه هسته‌ای فعالیت می‌کنند. چندتن از همسران شهدای هسته‌ای که خودشان اساتید هستند و تدریس می‌کنند و در زمان ترور همسرانشان در صحنه ترور حضور داشتند مورد تفقد قرار گرفتند.
پیام واضح همایش دیشب این بود که جریان علمی، پژوهشی و هسته‌ای ایران جریانی قدرتمند است و بیانگر این حقیقت است که این دانش دانشی درونزاست و پیام آور صلح و مودت و دوستی بوده و ایران همواره آماده بوده و هست که دستاورد‌های خود را با سایر ملت‌ها به اشتراک بگذارد.

source

توسط ecokhabari