نظر دولت و مجلس به افزایش قیمت بنزین نیست
به گزارش بورس نیوز، جواد اوجی، وزیر نفت درخصوص افزایش قیمت بنرین اظهار کرد: هیچگونه افزایش قیمتی در بودجه دیده نشده و نظر دولت یا نظر مجلس به افزایش قیمت نیست.
وی همچنین درباره سهمیه نوروزی بنزین برای مردم گفت: هنوز هیچ تصمیمی در دولت گرفته نشده، اما امیدواریم با مدیریت مصرف در حوزه بنزین بتوانیم در این ایام رفاه را برای مردم فراهم کنیم.

source

توسط ecokhabari