نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی ۲۸۵۰۰تومان است
به گزارش بورس نیوز، نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی نرخ ETS و معادل ۲۸۵۰۰ تومان است. 
نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ETS و معادل ۲۸۵۰۰ تومان است و کماکان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نخواهد داشت.

source

توسط ecokhabari