بانک تجارت در بهمن‌ماه یکی از بهترین گزارش‌های مالی خود را ثبت کرد
بانک تجارت ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های محقق شده در این دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۶ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان در کارنامه مالی خود به ثبت رساند و در ۹ماهه گذشته نیز درآمد عملیاتی شناسایی‌شده خود را از بخش‌های «درآمد تسهیلات اعطایی، اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری‌ها و کارمزد» برابر با مبلغ ۶۲ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد.
 
بانک تجارت در بهمن‌ماه یکی از بهترین گزارش‌های مالی خود را ثبت کرد

همان گونه که گفته شد محل درآمدزایی بانک تجارت در بهمن‌ماه، از تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری، درآمد اوراق بدهی، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سایر بود.
بانک تجارت در بهمن‌ماه از تسهیلات اعطایی ۵ هزار و ۶۵، از سپرده‌گذاری‌ها ۱۶۱، از اوراق بدهی ۱۲۹، از سرمایه‌گذاری‌ها ۱۷ و از سایر ۸۱۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
“وتجارت” از ابتدای سال مالی (منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) تا پایان بهمن‌ماه، میزان درآمد تجمیعی که از ارائه خدمات خود به دست آورد را برابر با ۶۲ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد. همان گونه که در نمودار ذیل ملاحظه می‌کنید “وتجارت” در شهریورماه قله درآمدزایی را فتح کرد و پس از آن نتوانست از نقطه اوج خود دفاع کند؛ اما پس از آن از روند روبه‌جلو و صعودی خود دور نشد، به‌نوعی که در بهمن‌ماه توانست دومین ماه موفق از لحاظ کسب درآمدی را از آن خود کند.
بانک تجارت در بهمن‌ماه یکی از بهترین گزارش‌های مالی خود را ثبت کرد

source

توسط ecokhabari