بازارگردانی
به گزارش بورس نیوز، شرکت فرابورس ایران از اتمام فعالیت بازارگردان نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، نماد معاملاتی “وثوق”، از موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا حذف شد.
بازارگردانی

source

توسط ecokhabari