سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد گفت: وقتی نانوایی ها برای دریافت سهمیه بیشتر آرد، برای هر مشتری دو بار کارت می کشند؛با همه این ها مصرف آرد کاهش یافته است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari