بورس نیوز:
شرکت پتروشیمی پردیس در یازدهمین ماه سپری‌شده از سال جاری (سال مالی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۲) مقدار فروش محصولات خود را ۱۹۷ هزار و ۶۳۴ تن در سامانه کدال به ثبت رساند، مقدار فروش تجمیعی شرکت پتروشیمی پردیس تا پایان بهمن‌ماه سال جاری یک میلیون و ۱۹۸ هزار تن بود، “شپدیس” از فروش محصولات در این بازه زمانی ۱۵ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان درآمدزایی را به همراه داشت.
میزان درآمدی که پتروشیمی پردیس در بهمن‌ماه از فروش ۱۹۷ هزار و ۶۳۴ تن محصول خود به ثبت رساند برابر با ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان بود، “شپدیس” در ۵ ماه گذشته به میانگین مقدار فروش ۲۴۰ هزار تن در هر ماه رسید.
شرکت پتروشیمی پردیس مقدار فروشی که در بهمن‌ماه جاری داشته است در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته کاهش فروش داشته است.
مقدار فروش ماهانه شرکت پتروشیمی پردیس در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با دی‌ماه ۱۴۰۱، این شرکت پتروشیمی افزایش فروش ۱ درصدی را به خود دید. فروش محصولات شرکت پتروشیمی پردیس در بازار داخل و خارج از کشور بود که افزایش درآمد ۲ درصدی نسبت به ماه گذشته را برای این شرکت رقم زد.
شرکت پتروشیمی پردیس در بهمن‌ماه، ۲۳۷ هزار و ۲۲۴ تن محصول تولید کرد همچنین این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه حدود یک میلیون ۸۱۴ هزار تن محصول تولید کرده است.
آمونیاک و اوره
عمده‌ترین تولید این شرکت مربوط به محصول «اوره صنعتی» با یک میلیون و ۸۵ هزار تن و بعد از آن «آمونیاک (صادراتی)» با ۷۲۹ هزار تن است. این شرکت بیشترین محصولی که در بهمن‌ماه تولید کرد نیز مربوط به «اوره صنعتی» است.
“شپدیس” در بهمن‌ماه سال جاری از فروش محصولات «آمونیاک و اوره صنعتی (غیر حمایتی)» درآمدزایی انجام داد، پتروشیمی پردیس در بهمن‌ماه سال جاری مجموع مقدار فروش محصولات تولیدی خود در این دوره ماهانه را برابر با ۱۹۷ هزار و ۶۳۴ تن به اطلاع سهام‌داران رساند، همچنین “شپدیس” از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن نیز مقدار فروش خود در این دوره ۵ ماهه را برابر با یک میلیون و ۱۹۸ هزار تن بود. این شرکت محصولات خود را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند.
شرکت پتروشیمی پردیس از ابتدای سال مالی تاکنون نزدیک به ۸۶۸ هزار تن از محصولات خود را در بازار صادراتی به فروش رساند.
این شرکت در بهمن‌ماه موفق شد که ۱۳۲ هزار و ۲۵۰ تن از محصولات خود را به خارج از کشور صادر کند؛ محصولاتی که در این بازار مورد استقبال متقاضیان واقع شد مربوط به «آمونیاک و اوره صادراتی (گرانول فله)» بود.
مقدار فروش صادراتی ماهانه شرکت پتروشیمی پردیس نسبت به ماه گذشته با رشد ۲۱ درصدی همراه بود که منجر به افزایش ۷ درصدی درآمد صادراتی این شرکت شد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari