اختصاص نیمی از خودروهای طرح فروش یکپارچه به مادران
به گزارش بورس نیوز، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: طبق قانون، وزارت صمت ۵۰ درصد از خودرو‌های عرضه شده در طرح فروش یکپارچه را به مادران مشمول و ۵۰ درصد را به متقاضیان عادی اختصاص داده است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه متقاضیان در این طرح به دو صورت (مادران مشمول و افراد عادی) می‌توانند ثبت نام کنند، افزود: در این طرح، نوبت دهی هم به دو شکل است یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت دهی می‌شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت دهی خواهند شد.
قالیباف ادامه داد: به طور مثال، اگر ایران خودرو در فروردین سال آینده ۶۰ هزار دستگاه تولید کند، ۳۰ هزار دستگاه در قالب طرح جوانی جمعیت برای مادران مشمول، نوبت دهی می‌شود؛ بنابراین مادران مشمول، سریع‌تر به خودرو دست پیدا می‌کنند و ۳۰ هزار خودروی دیگر هم برای افراد عادی نوبت دهی خواهد شد. به این ترتیب طرح جوانی جمعیت کاملاً در عرضه‌های طرح یکپارچه خودرو رعایت می‌شود.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: طبق قانون، خودرو‌های فرسوده در طرح یکپارچه عرضه خودرو سهمیه‌ای ندارند بنابراین در این طرح، برای جایگزینی خودروی فرسوده، سهمیه‌ای وجود ندارد.

source

توسط ecokhabari