بر اسـاس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در نیمه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش، نزدیک به ۳ درصد رشد داشته است. برآورد حاصل از اقلام تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که بخش خدمات ۱.۴ درصد، صنایع و معادن ۰.۸ درصد، نفت ۰.۵ درصد و کشاورزی ۰.۲ درصد در این رشد ۳ درصدی سهم داشته‌اند. همچنین تخمین تولید ناخالص داخلی بر حسب هزینه‌ها بیانگر این است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ دو مؤلفه هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) اصلی‌ترین سهم را در میزان رشد شش ماهه ابتدایی سال داشتند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) نتایج اولیه از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شـده در خصـوص تولید ناخالص داخلی کشـور نشـان‌دهنده آن اسـت که در نیمه اول سـال ١٤٠١، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت ســال ١٣٩٥ از ۷۵۲.۴ همت در نیمه نخســت ســال ١٤٠٠ به ۷۷۴.۸ همت در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که بیانگر رشد ۳ درصدی است.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده، بخش خدمات ۱.۴ درصد، صنایع و معادن ۰.۸ درصد، نفت ۰.۵ درصد و کشاورزی ۰.۲ درصد در رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نقش داشته‌اند.
سهم در رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ (بر حسب ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، درصد)
رشد اقتصادی ۳ درصدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه ابتدایی امسال
تولید ناخالص داخلی بر حســب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ دو مؤلفه هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) اصلی‌ترین سهم را در میزان رشد شش ماهه ابتدایی سال داشتند.

سهم در رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ (بر حسب اقلام هزینه نهایی، درصد)
رشد اقتصادی ۳ درصدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه ابتدایی امسال
همچنین در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ بالاترین رشد در اقلام تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مربوط به مصرف نهایی بخش خصوصی با نرخ ۶ درصد و سپس تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با نرخ رشد ۳.۹ درصد بوده در حالی که رشد مصرف بخش دولتی و خالص صادرات به ترتیب منفی ۷.۸ درصد و منفی ۰.۷۸ درصد شده است.

رشد اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی کشور در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل (درصد)
رشد اقتصادی ۳ درصدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه ابتدایی امسال
تشـکیل سـرمایه ثابت ناخالص متشـکل از سـه بخش سـاختمان، ماشـین آلات و سـایر اسـت. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش ساختمان، ماشین آلات و سایر در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۱.۹ درصد، ۱۵ درصد و منفی ۳.۶ درصد بوده است. بنابراین عامل اصلی در رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مربوط به رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده است. نرخ رشـد منفی تشـکیل سـرمایه ثابت ناخالص در بخش سـاختمان، عمدتاً به دلیل کاهش تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص ســاختمان در بخش دولت ی بوده اســت. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل طی نیمه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
رشد اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل (درصد)
رشد اقتصادی ۳ درصدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه ابتدایی امسال
همچنین بر اساس بازه زمانی سه ماهه، اقتصاد کشور در فصل بهار ۲.۶ درصد و در فصل تابستان ۳.۳ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل رشد داشته‌ است. نکته قابل توجه این است که رشد مصرف بخش دولتی که همواره رقم مثبتی بوده در فصول اول و دوم سال جاری، منفی شده است.

رشد اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی کشور در دو فصل ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل (درصد)
رشد اقتصادی ۳ درصدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه ابتدایی امسال
تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

source

توسط ecokhabari