خرید خانه در محدوده نیروهوایی با ۴ میلیارد تومان
به گزارش بورس نیوز، برای خرید یک خانه ۹۰ متری در خیابان حافظیه واقع در محدوده نیرو هوایی باید ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرد.
بر اساس این گزارش، خرید خانه در خیابان دهقان و نیروهوایی واقع در منطقه شرق تهران حداکثر متری ۱۲۰ میلیون تومان است یعنی برای خرید خانه ۹۰ متری باید حدود ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد.
در ادامه قیمت‌های خرید مسکن در این محله تهران مشاهده می شود.
خرید خانه در محدوده نیروهوایی با ۴ میلیارد تومان

source

توسط ecokhabari