وزیر کار با اشاره به اینکه فردا جلسه شورای عالی کار برگزار می شود، گفت: هنوز زمان تعیین دست مزد کارگران مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، صولت مرتضوی در حاشیه دومین کمیته جلسه ملی برنامه تقویت کسب و کارهای و معیشت مرزنشینان درباره آخرین وضعیت تعیین دستمزد کارگران، اظهار کرد: دستمزد باید به صورت سه جانبه تعیین شود فردا جلسه شورای عالی کار است و امیدواریم نقطه نظرات شرکای اجتماعی (دولت، کارگر و کارفرما) به هم نزدیک شود و دستمزد تعیین شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعیین دستمزد در اختیار وزیر نیست بلکه طبق تاکید قانون، دستمزد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار تعیین می‌شود و هر ساله با توجه به مقتضیات زمان تعداد جلسات شورای عالی کار و وضعیت چانه زنی‌ها متفاوت است.
وی ادامه داد: تاکنون چندین جلسه با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته است و اگر تاکنون دستمزد تعیین نشده به دلیل این است که به نقطه نظر یکسانی نرسیده اند.
مرتضوی تصریح کرد: درباره اینکه در جلسه فردا دستمزد تعیین می‌شود یا خیر پیش بینی و برآوردی ندارم اما تا پایان سال باید دستمزد تعیین شود.
وزیر کار گفت: قانون در تعیین دستمزد می‌گوید دستمزد باید به صورت اتفاق آرا یا حداکثر آرا تعیین شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari