عرضه صکوک مرابحه 4 شرکت بورسی و فرابورسی
به گزارش بورس نیوز، صکوک مرابحه ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار با نرخ ۱۸ درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نماد “مکران ۰۵” از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.
عرضه دیگری که در آخرین چهار شنبه سال ۱۴۰۱ از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک مرابحه ۸،۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا با نرخ ۱۸ درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نماد “فرداموتور ۰۵” می‌باشد.
بورس اوراق بهادار تهران نیز میزبان عرضه صکوک اجاره ۴۰،۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نرخ ۲۱ درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت AA- و کوتاه مدت A ۱+ و با نماد‌های صفولا ۵۱۲، صفولا ۵۱، صفولا ۰۵۱، صفولا ۵۲، صفولا ۰۵۲، صفولا ۱۲، صفولا ۰۱۲ و صفولا ۰۰۵ می‌باشد.
همچنین، عرضه صکوک اجاره ۴۰،۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نرخ ۲۰ درصد و دوره‌های بازپرداخت شش ماهه با توثیق سهام به عنوان ضمانت و با نماد “صشستا ۵۱۲” از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار شنبه به مدت سه روز کاری صورت می‌پذیرد.

source

توسط ecokhabari