رشد اقتصادی ۵.۳ درصد کشور در فصل پاییز
به گزارش بورس نیوز، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص گفت: رشد اقتصادی که امروز توسط بانک مرکزی محاسبه شده حاکی از این است که اقتصاد کشور به قیمت سال پایه ۱۳۹۵، ۵.۳ درصد رشد داشته است و بدون نفت ۴.۵ درصد رشد را شاهد بودیم. در سال جاری نیز در فصل اول رشد اقتصادی ۲.۲ درصد، فصل دوم ۳.۶ درصد و فصل سوم ۵.۳ درصد بوده است که نشان دهنده رشد فزاینده در سال جاری است.
وی افزود: در بخش‌های مختلف اقتصادی، گروه کشاورزی ۱.۱ درصد، نفت ۱۵.۴ درصد، صنایع و معادن ۸.۹ درصد، بخش صنعت ۱۱.۶ درصد و بخش خدمات ۳.۳ درصد رشد داشته است. در ۹ ماهه امسال نیز رشد اقتصادی ۳.۷ درصد (با نفت) و رشد اقتصادی ۳.۳ درصد بدون نفت را شاهد بودیم.

source

توسط ecokhabari