رضا عیوضلو، عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس تشریح کرد: موضوع رعایت صرف و صلاح سهامداران همواره در معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران دنبال و از ناشران مختلف پیگیری می‌شود. معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران مسئول اول و آخر حمایت از حقوق سهامداران را هیئت‌مدیره شرکت‌ها می‌داند، درواقع مسئول اصلی رعایت حقوق سهامداران هیئت‌مدیره شرکت‌هاست. به‌عنوان معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران در مبحث حاکمیت شرکتی بستر مطالبه خواهی را برای سهامداران اقلیت فراهم کرده‌ایم، رویکرد اصلی این دستورالعمل حمایت از حقوق سهامداران اقلیت است و هیئت‌مدیره شرکت‌ها مکلف هستند که اقداماتی را که در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی انجام می‌دهند را حتماً در مجامع عادی به استماع سهامداران برسانند.
وی افزود: باید گفت که این موضوع بستری برای مطالبه خواهی جهت سهامداران اقلیت خواهد بود. به‌عنوان‌مثال موضوعی که در حاکمیت شرکتی آمده است این‌طور بیان می‌شود، که هیئت‌مدیره باید اطمینان بخشی را ایجاد کند که بازار محصول شرکت شفاف و منصفانه خواهد بود درواقع بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد. هیئت‌مدیره باید مجموع اقداماتی را که در این راستا انجام می‌دهد تا بازار محصول شرکت شفاف و منصفانه باشد در مجامع عادی بیان کند. سهامداران حتی امکان مطالبه گری را در مجامع دارد تا بر عملکرد هیئت‌مدیره (مو اثر بوده، کاستی‌های داشته یا اینکه به منصفانه بودن بازار محصول کمک کرده است؟) در این زمینه مطالبه گر باشد.
این مقام مسئول در پایان به بورس نیوز گفت: در همین راستا سازمان اقدامات لازم را انجام می‌دهد و اگر محرز شود فعالیت شرکتی به‌صرفه و صلاح سهامداران نیست از طریق مکاتبه، پیگیری و درنهایت بررسی در فرآیند تخلفاتی سازمان پیگیری می‌شود و اقدامات نظارتی لازم صورت می‌گیرد. باید گفت که در بحث صلاحیت هیئت‌مدیره چند مورد پرونده در جریان بود که به آرای بدوی منجر شد البته که شرکت‌ها حق اعتراض را دارند حتی می‌توانند لوایح را ارائه دهند تا اینکه درباره رأی قطعی تجدیدنظر شود. امیدواریم که در سال آینده این نظارت‌ها و اجرای قوانین قوی‌تر نشود و خود شرکت‌ها صرفه و صلاح سهامداران را رعایت کنند. البته که اگر به موردی برخورد کردیم که صرفه و صلاح سهامداران رعایت نشود، ناگزیر هستیم که برخورد کنیم.

source

توسط ecokhabari