جلسه تعیین دستمزد کارگران هم اکنون در وزارت کار ادامه دارد و هنوز اعضا به جمع بندی نرسیده اند.
به گزارش خبرنگار مهر ماراتون تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ هنوز ادامه دارد.
جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ که از صبح امروز در محل وزارت کار آغاز شده است هنوز به اتمام نرسیده و پیگیری خبرنگار حاضر در محل جلسه حاکی از آن است که احتمالاً این جلسه تا پاسی از شب به طول انجامد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari