پرداخت بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مشروط شد
به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ی) تبصره (۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.
۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیرو‌های مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.
۲. بابت مصارف طرح‌های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه‌های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.
۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آن‌ها و به نهاد‌های عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان (در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد و برای اجرای طرح‌های مربوطه به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذیربط واگذار کند.
۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می‌شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۴) بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۴) بند (ی) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۱. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.
۲. با عنایت به اصلاح به عمل آمده در بند (الف) ایراد رفع گردید.

source

توسط ecokhabari