تبریز- رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: کشاورزان کودهای سرک را با استفاده از راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی در مزراع استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر روستایی در سفر به مراغه گفت: پاییز و زمستان امسال با کاهش ۱۶ درصد نزولات آسمانی در کشور مواجه بودیم و کشاورزان باید کود سرک را با استفاده از راهنمایی کارشناسان در مزارع استفاده کنند.
وی افزود: در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بارندگی‌ها تا ۲۰ درصد کاهش یافته است کشاورزان مصرف کود سرک را کاهش داده و به جای آن مزارع را محلول پاشی کنند.
به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی، در مزارعی که کمترین بارش را دارند درهر هکتار ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم کود سرک استفاده شود.
وی افزود: در استان‌های گلستان و خراسان که در ۲ ماه گذشته کمترین بارندگی را شاهد هستند کشاورزان دیمکار از کودهای سرک استفاده نکنند زیرا استفاده بیش از اندازه از این نوع کود در آخر فصل موجب چروکیدگی دانه و کاهش تولید خواهد شد.
روستایی خاطرنشان کرد: در سال‌های خشک دستیابی به محصول مناسب نیازمند مدیریت مزرعه با استفاده از راهنمایی‌های کارشناسان مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم و جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: کشاورزانی که در کشت پاییزه از کود استفاده نکرده در بهار و مواقع بارندگی پس از کود سرک مزرعه خود را محلول پاشی کنند.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار کرد: در سال زراعی بارندگی‌ها در استان گلستان نسبت به دراز مدت ۶۰ درصد و در خراسان نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari