بیش از ۱۵ میلیون گواهی سپرده کالایی دادوستد شد
به گزارش بورس نیوز، ۱۵ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۰۲ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۶۱۸ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته معامله شد. ارزش معاملات مربوط به ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ نیز نزدیک یک هزار و ۲۸ میلیارد تومان برای ۲۴ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۵۶۶ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.
در جریان معاملات هفته گذشته، یک میلیون و ۱۶ هزار و ۴۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا (تمام) در حالی منعقد شد که این دارایی پایه ارزش نزدیک ۳۲۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان را ثبت کرد.
اوراق مبتنی بر تمام سکه طلا با کسب سهم ۵۲ درصدی در ارزش معاملات در جایگاه نخست ایستاد. سکه طلا (تمام) سهم ۷ درصدی در حجم معاملات داشت و جایگاه سوم را در حجم کل بازار گواهی سپرده کالایی پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.
سیمان با ثبت معامله ۷ میلیون و ۸۵۷ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست از نظر حجم را به ثبت رساند و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۷۰۶ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۵۱ درصد بود که از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.
در هفته منتهی به ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ بالغ بر ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۵۱ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۲۵۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان منعقد شد که این دارایی پایه، با سهم ۴۱ درصدی در حجم و ارزش جایگاه دوم را در دو آیتم به خود اختصاص داد.
ارزش معاملات ۲۱۹ هزار و ۵۳۶ گواهی سپرده شیشه نیز به بیش از ۲۲ میلیارد و ۲۴۴ تومان رسید و این دارایی توانست مقام چهارم را از لحاظ حجم بعد از سیمان، زعفران و سکه طلا و مقام سوم را از نظر ارزش پس از سکه طلا (تمام) از آن خود کند. این دارایی پایه توانست سهم یک درصدی از حجم کل معاملات گواهی سپرده کالایی و سهم ۴ درصدی از ارزش کل این معاملات را به خود اختصاص دهد.
در هفته‌ای که گذشت معامله ۱۱ هزار و ۸۸۳ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۹۰۶ میلیون تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید. همچنین ۲۹ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش بیش از ۵.۸ میلیون تومان منعقد شد.

source

توسط ecokhabari