به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، طی برگزاری این مزایده نسبت به فروش ملک (پروژه مروارید)، اموال و تجهیزات واقع در بزرگراه کرج محدوده وردآورد با زیربنای کل بیش از ۴۱ هزار مترمربع با قیمت پایۀ ۵,۵۰۰ میلیارد ریال اقدام خواهد شد.

source

توسط ecokhabari