تغییرات در ترکیب هیأت مدیره ذوب‌آهن اصفهان
به گزارش بورس نیوز، به استناد مصوبۀ مجمع عمومی ذوب‌آهن اصفهان و جلسۀ هیأت مدیرۀ این شرکت که با حضور امیرحسین نادری مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری صدرتامین برگزار شد، احمد زمانی گندمانی به نمایندگی از شرکت فراورده‌های نسوز ایران به عنوان رئیس جدید هیأت مدیره ذوب‌آهن انتخاب شد.
شایان ذکر است مهدی کوهی به نمایندگی از هلدینگ سرمایه‌گذاری صدرتامین به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، مهرداد تولاییان به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تامین به عنوان عضو، مجید کریمی ریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین به عنوان عضو و محسن زیوه به نمایندگی از شرکت پویش بازرگان ذوب‌آهن اصفهان به عنوان عضو هیأت مدیره ذوب‌آهن اصفهان فعالیت می‌کنند.

source

توسط ecokhabari