به گزارش بورس نیوز، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس از نتیجه شرکت در مناقصه خبر داد.
بر اساس این گزارش، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به عنوان برنده مناقصه عمومی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا‌های گروه‌های استان‌های اردبیل، ایلام، مازندران، همدان، مرکزی، سمنان، خراسان شمالی، کرمانشاه تعیین شده است.

source

توسط ecokhabari