تامین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی ۱۹ طرح از بستر سکوی
به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه تمدن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ مجوز تامین مالی جمعی از شرکت فرابورس ایران شد و اولین تامین مالی جمعی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به ارزش یکصد میلیارد ریال با موفقیت انجام پذیرفت.
پلتفرم تأمین مالی جمعی “آی بی‌کراد” شرکت تأمین سرمایه تمدن با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک، متوسط و دانش بنیان در حوزه تولید و خدمات راه اندازی شده است و تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ موفق به تأمین مالی برای ۱۹ طرح شده است.
در طرح‌های تأمین مالی جمعی “آی‌بی‌کراد” بیش از ۵۰۰ سرمایه‌گذار مشارکت نموده‌اند و میزان تأمین مالی صورت پذیرفته از زمان فعالیت به بیش از ۳.۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است که بیشترین تامین مالی جمعی در یکسال در میان سکو‌های تامین مالی جمعی می‌باشد.
تأمین مالی جمعی، خدمت نوینی در راستای تأمین مالی شرکت‌ها است که این امکان را در مدت زمانی کوتاه فراهم می‌کند. آمار و ارقام نشان می‌دهد با بیشتر شناخته شدن این خدمت، درخواست‌های تأمین مالی از سوی شرکت‌ها نیز در آخرین فصل سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و با اقبال خوبی از سوی شرکت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران مواجه شد به گونه‌ای که فقط طی اسفند ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۵۰۰ میلیارد ریال تامین مالی جمعی از بستر آی بی کراد صورت پذیرفت.
“آی‌بی‌کراد” در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ با گسترش شبکۀ سرمایه‌گذاری خود، مجموع تأمین مالی طرح‌های این سکو را به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال برساند.
شایان ذکر است، بازار تأمین مالی جمعی به‌دلیل رفع نیاز تأمین مالی شرکت‌های خرد و متوسط یکی از بازار‌هایی بوده است که خلاء آن در بازار سرمایه سالیان سال احساس می‌شد. فرآیند‌های چابک و ارکان محدودی که سیاست‌گذاران جهت پاسخ به‌هنگام این بازار به متقاضیان تأمین مالی جمعی در نظر گرفته‌اند باعث شد، این بازار به سرعت مورد توجه فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه قرار گیرد.
باتوجه به معافیت مالیاتی برای تأمین‌کنندگان طرح و حضور ضامنین از قبیل صندوق‌های پژوهش فناوری و بانک‌ها در حمایت از سرمایه تأمین کنندگان باعث شد که این بازار روند صعودی خوبی را شاهد باشد.
در این راستا، شرکت‌هایی که برای توسعه کسب وکار نیازمند تأمین مالی هستند، می‌توانند از طریق سکوی تأمین مالی جمعی “آی‌بی‌کراد” به نشانی ibcrowd.ir اقدام به تأمین مالی کنند.

source

توسط ecokhabari