وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ جمعاً ۴۵.۴۱۲ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند سال جاری منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ جمعاً ۴۵.۴۱۲ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۳.۱۹۲ تن، ۵۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۸.۲۸۹ تن، بز و بزغاله با ۲.۸۹۳ تن و سایر انواع دام با ۱.۰۳۸ تن، به‌ترتیب ۴۰.۳ درصد، ۶.۴ درصد و ۲.۳ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۱۶ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱۵ درصد، برای بز و بزغاله ۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۹ درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۷ درصد کاهش و برای شتر و بچه‌شتر ۱۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (بهمن) در حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی اینجا کلیک کنید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari